Bayilik Şartları ve Prosedürler

 

FRANCHİSE ADAYINDA ARANAN VASIF VE ÖZELLİKLER:

Franchise alan adayın, öncelikle isteğini, potansiyelini, amacını iyi bilmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Köftedokya Franchise adayında girişimci bir ruh ve başarma hırsı, zamanını ve gücünü işletmesine ayırma isteği bulunmalıdır. İkili insan ilişkilerinde başarılı ve yöneticilik vasıflarına sahip olmalıdır. Ayrıca kişisel finans olanakları ve kurumsal bir işletmede daha önce çalışmış ya da içinde yer almış olması adayın tercih edilmesinde çok önemli bir faktördür. Adayın Köftedokya teorik ve pratik eğitimini almaya vakit ayırması, sistemi benimsemesi, sistemin gelişmesine sağlıklı bir şekilde yürümesine gayreti ve beyin gücü ile katkıda bulunuyor olması beklenir.

Köftedokya (www.koftedokya.com) Web sitemizde bulunan başvuru formu tam, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulur.

Köftedokya'ya e-mail yolu ile adayın öz geçmişi ve işle ilgili franchise talebinin gerekçeleri anlaşılır bir üslup ile kompozisyon şeklinde yazılarak ulaştırılır.

Göndermiş olduğunuz öz geçmiş ve başvuru formu Köftedokya pazarlama departmanınca incelenerek ön kabulü yapılır. Adayla organizasyon ajansımız konu ile ilgili temasa geçecektir.

Görüşmelerin başlayabilmesi için adayla gizlilik sözleşmesi imzalanır. Çünkü verilecek bilgiler sistemimizin sağlıklı yürüyebilmesi için açık ve yalın olmak zorundadır dolayısı ile ticari sır niteliği taşıyan bu bilgilerin üçüncü kişilerce bilinmemesi gerekmektedir. Bu gizlilik sözleşmesini sistemimizin sigortası olarak görmekteyiz.

Gerekli konularda anlaşma sağlandığı taktirde dükkan yeri seçim işlemine geçilecektir. Bu işlem ile ilgili prosedür " işyeri seçimi" başlığında belirtildiği şekilde aynen hiç tavizkar davranmadan uygulanmak zorundadır.

Dükkanın kira kontratosu'nun bir sureti pazarlama grubuna incelenmek üzere ibraz edilecektir.

Adayın finansal yapısının bir he sap dökümü çer çevesinde pazar lama depertmanına sunulması gereklidir. Eğer adayın yapılacak giderler konusunda finansman eksiği var ise anlaşmalı Bankalardan, bankaları n kredi verme prosedürleri çerçevesinde ve riski tamamen adaya ait olmak üzere yardımcı olu nacaktır.

Dükkan dekorasyonu Köftedokya' nın iç mimari projeleri doğrultusunda yapılabileceği gibi belirli ölçülerde serbest olarak da gerçekleştirilebilir. Tektip dizaynı tercih eden münhasır iş ortaklarımız farklı şekillerde özel uygulamalarla desteklenecektir.

Dükkânda çalışacak olan personelin işe alınması, eğitimi Köftedokya tarafından gerçekleştirilecektir.

Dekorasyonun tamamlanması ve görsel materyallerin (Tabela vs.) montajının yapılması personel eğitimi, yasal çalışma ruhsatlarının alınması, mali raporu, portör muayenesi ve fatura bilgilerinin Köftedokya Muhasebe departmanına bildirilmesine müteakip deneme satışlarına başlanacaktır. Satışlara başlanmasından bir iki hafta sonra ajans tarafından açılış organizasyonu gerçekleştirilir.

Resmi açılışın ardından sürekli raporlamalar, eğitimler ve tanıtım, reklam faaliyetlerine hiç ara vermeden devam edilir. Moral ve motivasyon'un tam ve maksimum düzeyde olması çok önem verdiğimiz konudur.

Close