İşyeri seçimi

işyeri seçimi

 

Yer seçimi Köftedokya franchise sisteminin en hayati Öneme sahip aşamasıdır. Bu yüzden yer seçimi üstünde en çok durulması ve karşılıklı istişare edilmesi gereken bir konudur. Yerin doğru seçilebilmesi için Köftedokya

pazarlama ekibi bütün tecrübe ve bilgi birikimini adayla paylaşmak için azami gayret gösterecektir. İş yerinin seçiminde ana cadde olması, araç ve yaya trafiğinin yoğun olması, dükkânın cephesinin olabildiğince geniş olması, binanın bakımlı ve modern görünmesi, dershanelere, okullara, kamu binalarına, üniversite, askeri birlik vs. insan yoğunluğunun bulunduğu lokasyonlara yakın olması özellikle tercih sebebidir.

Seçilecek işyerinin yaya ve araç ile önünden geçenlerin göz temasının ne kadar sürdüğü, dükkânın dışarıdan görünümünü engelleyen ağaç, trafo binası, yüksek gerilim direği, park, bilboard vs. objelerin bulunup bulunmadığı, aynı işi yapan sektörel rakiplere uzaklığı, var ise rakiplerin işyeri büyüklüğü, görünümü, işyerinin bulunduğu bölgede belediyenin tabela, totem ve benzeri reklam materyallerini asma konusundaki tutumu, trafik ışıklarına uzaklığı, caddenin tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü olduğu, araç trafiğine açık olup olmadığı, oto parklara ve otobüs, dolmuş duraklarına olan uzaklığı, dükkânın bulunduğu yerin akşam ve gündüz insan yoğunluğu, etrafında bulunan binalarda yaşayanların kültürel ve ekonomik durumları, diğer işyerlerinin çalışan kişi yoğunluğu ve ekonomik, kültürel durumları ile yaş grupları, yer seçiminde azami dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır.

Ayrıca kiralanacak iş yerinin emlak değeri, kira bedeli, kira artış oranı, kira süresi, kira dışında depozito, tamirat, tadilat, eski kiracı borçla¬rının bulunup bulunmadığı, iskan izninin bulunup bulunmadığı, faaliyet ruhsatı almak için yasal bir engelin bulunup bulunmadığı, varsa tadilat ihtiyacı bununla ilgili yasal mercilerin ve mal sahibinin izninin bulunup bulunmadığı, tuvalet, lavabo, su gideri, kanalizasyon, şebeke elektriği, doğalgaz, telefon, ADSL bulunup bulunmadığı? Bu hususlar da çok öneme haiz diğer konulardır.

Close